สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Medellín
วันที่เกิด
1962-01-27
อายุ
62
P