ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Campana
วันที่เกิด
1963-06-20
อายุ
60
P