ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Cochabamba
วันที่เกิด
1971-12-02
อายุ
52
P