สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Stoke-on-Trent
วันที่เกิด
1964-11-04
อายุ
59

⭐ โปรแกรมเด็ด!! คู่แนะนำ

P