ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Tehran
วันที่เกิด
1974-04-24
อายุ
50
P