สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันที่เกิด
1970-02-04
อายุ
54
P