สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Palma de Mallorca
วันที่เกิด
1964-03-08
อายุ
60
P