สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Glasgow
วันที่เกิด
1963-03-25
อายุ
61
P