สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Whitley Bay
วันที่เกิด
1974-05-22
อายุ
50
P