ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Castrofeito
วันที่เกิด
1954-10-24
อายุ
69
P