ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Astorga
วันที่เกิด
1965-04-29
อายุ
59
P