สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Rosario
วันที่เกิด
1980-06-02
อายุ
43
P