ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Montevideo
วันที่เกิด
1959-09-25
อายุ
64
P