สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Barakaldo
วันที่เกิด
1980-02-09
อายุ
44
P