สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Nampula
วันที่เกิด
1953-03-01
อายุ
71
P