ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Montevideo
วันที่เกิด
1963-07-30
อายุ
60
P