สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Liverpool
วันที่เกิด
1970-01-12
อายุ
54
P