สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Bilbao
วันที่เกิด
1974-03-05
อายุ
50
P