สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Čakovec
วันที่เกิด
1954-02-28
อายุ
70
P