ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Gijón
วันที่เกิด
1966-07-12
อายุ
57
P