ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Bilbao
วันที่เกิด
1971-06-21
อายุ
52
P