สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Bilbao
วันที่เกิด
1976-06-28
อายุ
47
P