สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Roma
วันที่เกิด
1985-11-04
อายุ
38
P