สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
โค้ช
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Stoke-on-Trent
วันที่เกิด
1963-02-16
อายุ
61
P