สโมสรล่าสุด
ตำแหน่ง
Coach
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันที่เกิด
1956-04-13
อายุ
68
P