ชื่อเต็ม
Zaine Sebastian Francis-Angol
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
1993-06-30
อายุ
30
น้ำหนัก
78
ส่วนสูง
173
P