ชื่อเต็ม
Will Jenkins
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Newcastle
วันเกิด
2002-04-24
อายุ
21
P