ชื่อเต็ม
William Adipepe Pandi Bapaga
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Coventry
วันเกิด
2002-11-03
อายุ
21
ส่วนสูง
175
P