ชื่อเต็ม
Thomas Peter Wilson Parkes
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Mansfield
วันเกิด
1992-01-15
อายุ
32
น้ำหนัก
79
ส่วนสูง
191
P