ชื่อเต็ม
Tai McLean Fleming
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
King's Lynn
วันเกิด
2002-05-18
อายุ
21
น้ำหนัก
75
ส่วนสูง
188
P