ชื่อเต็ม
Tiernan Brooks
ตำแหน่ง
Goalkeeper
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Sheffield
วันเกิด
2003-06-17
อายุ
20
น้ำหนัก
76
ส่วนสูง
191
P