ชื่อเต็ม
Thomas William Broadbent
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Basingstoke
วันเกิด
1992-02-15
อายุ
32
น้ำหนัก
90
ส่วนสูง
191
P