ชื่อเต็ม
Shiloh Remy
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
2000-12-28
อายุ
23
P