ชื่อเต็ม
Samuel Paul Osborne
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Nottingham
วันเกิด
1999-01-10
อายุ
25
น้ำหนัก
65
ส่วนสูง
177
P