ชื่อเต็ม
Samuel Jack Ling
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Broxbourne
วันเกิด
1996-12-17
อายุ
27
น้ำหนัก
64
ส่วนสูง
175
P