ชื่อเต็ม
Sam Dreyer
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2004-01-03
อายุ
20
P