ชื่อเต็ม
Sam Deadfield
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Reading
วันเกิด
1996-12-27
อายุ
27
P