ชื่อเต็ม
Scott David Boden
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Sheffield
วันเกิด
1989-11-23
อายุ
34
น้ำหนัก
70
ส่วนสูง
180
P