ชื่อเต็ม
Reece Jospeh Staunton
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Bradford
วันเกิด
2001-12-10
อายุ
22
น้ำหนัก
76
ส่วนสูง
183
P