ชื่อเต็ม
Regan Linney
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1997-05-12
อายุ
26
P