ชื่อเต็ม
Ruaridh Donaldson
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Edinburgh
วันเกิด
1993-09-19
อายุ
30
P