ชื่อเต็ม
Rakish Phillip Bingham
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
1993-10-25
อายุ
30
น้ำหนัก
76
ส่วนสูง
180
P