ชื่อเต็ม
Paul Blackett
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
1998-02-15
อายุ
26
P