ชื่อเต็ม
Oliver Vincent Finney
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Stoke-on-Trent
วันเกิด
1997-12-15
อายุ
26
น้ำหนัก
70
ส่วนสูง
170
P