ชื่อเต็ม
Oreofe Bello
ตำแหน่ง
Forward
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
P