ชื่อเต็ม
Michael James Woods
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
York
วันเกิด
1990-04-06
อายุ
33
น้ำหนัก
79
ส่วนสูง
183
P