ชื่อเต็ม
Martin Smith
ตำแหน่ง
Midfielder
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Sunderland
วันเกิด
1995-10-02
อายุ
28
น้ำหนัก
70
ส่วนสูง
178
P