ชื่อเต็ม
Michael Roxburgh
ตำแหน่ง
Goalkeeper
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
วันเกิด
2003-03-09
อายุ
20
ส่วนสูง
183
P