ชื่อเต็ม
Mustapha Oluwatosin Olagunju
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
London
วันเกิด
2002-01-01
อายุ
22
ส่วนสูง
186
P