ชื่อเต็ม
Michael Ledger
ตำแหน่ง
Defender
ทีมล่าสุด
สัญชาติ
สถานที่เกิด
Consett
วันเกิด
1997-11-15
อายุ
26
ส่วนสูง
186
P